Harley Davidson × Bulova

アメリカのバイクブランド Harley-Davidson とアメリカの老舗時計メーカー Bulovaのコラボレーションで実現した日本未発売シリーズです。